STEEL POWER je súkromná strojárska spoločnosť zabezpečujúca kvalifikovaný a skúsený personál pre rôzne odvetvia priemyslu. Taktiež poskytuje konzultačné a poradenské služby v oblasti priemyselného a energetického strojárstva.

Hlavnou činnosťou spoločnosti STEEL POWER je:

  • poskytnutie pracovníkov bez poskytnutia ručného náradia a ochranných pracovných pomôcok
  • poskytovanie pracovníkov vybavených ochrannými pracovnými pomôckami pre danú prácu
  • poskytovanie pracovníkov vybavených ručným náradím a ochrannými pracovnými pomôckami pre danú prácu
  • dodanie prác spoločnosťou STEEL POWER formou „na kľúč” – montážne práce, rekonštrukcie, opravy, údržba zariadení atď.
  • dodanie prác spoločnosťou STEEL POWER formou „na kľúč” aj s dodaním technologických zariadení, hmotných dodávok podľa špecifikácie/podľa dopytu zákazníka

Manažment spoločnosti má dlhoročné skúsenosti v oblasti výstavby priemyselných a energetických stavieb, ako aj zabezpečenia personálu pre tieto činnosti.
Pôsobíme na trhu v celej Európe, ale výnimkou nie je ani poskytovanie našich služieb pre zákazníkov po celom svete.

Naším cieľom je ponúknuť najvyššiu kvalitu za primeranú cenu, čo je aj našou najväčšou konkurenčnou výhodou.

Pokiaľ ste spoločnosť alebo jednotlivec hľadajúci spoľahlivého partnera v oblasti zabezpečenia personálu pre montážnu alebo výrobnú sféru v akomkoľvek priemyselnom odvetví, sme Vám plne k dispozícii.